Blog december 2021

INFLATIE EN UW PORTEMONNEE De inflatie in België is gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 10 jaar. Ze steeg in november naar maar liefst 5,64%. In de eurozone klom de inflatie naar 4,9%. Dat is het hoogste niveau sinds de invoering van de euro in 1999. Voor uw spaargeld is de hoge inflatie een ramp. De meeste spaarrekeningen brengen nog amper 0,11% per jaar op, en een verhoging van de spaarrente is nog niet voor morgen. De Europese Centrale Bank is immers niet van plan haar spaarrente in 2022 op te trekken. Een jaar geleden stond maar liefst 460 miljard euro op spaar-, zicht- of termijnrekeningen. De koopkracht van dit bedrag is op één jaar enorm gedaald. Wat doe je dan best met je spaargeld ? Kom er met ons over praten. Er bestaan oplossingen en tijdens een persoonlijk onderhoud kunnen we u een persoonlijk voorstel doen, volledig afgestemd op uw vragen, noden en profiel. Aandelen, aandelenfondsen en gemengde fondsen bieden doorgaans een betere bescherming tegen inflatie. Ondernemingen kunnen immers de stijgende kosten geheel of gedeeltelijk doorrekenen in hun verkoopprijzen. In België bestaat een automatische indexering van de lonen. Vandaag compenseert deze indexering slechts gedeeltelijk de stijging van de prijzen omdat indexatie gebeurt op basis van de gezondheidsindex (dus exclusief benzine, diesel, alcohol en tabak). De hoge inflatie is goed nieuws voor mensen die leningen hebben lopen. De afbetaling van je lening wordt niet gekoppeld aan de index ! Inflatie erodeert schuld, wordt wel eens gezegd. Als de schuldenaars loontrekkenden zijn worden de lonen door de indexering hoger terwijl de rentelasten op de schuld hetzelfde blijven.
Terug naar blog