Informatiebericht AXA Bank en Crelan

AXABANK EN CRELAN GAAN SAMEN


U heeft het wellicht ook vernomen uit de pers. Alle bankklanten hebben ook een brief ontvangen. Axa Bank wordt overgenomen door Crelan. Zo wordt de nieuwe fusiebank de vijfde grootste bank van het land.

Axa Bank en Crelan zijn twee middelgrote banken die zich beide richten tot de particuliere klant en de KMO. Zij willen dit doen door dichtbij de klant aanwezig te zijn via een netwerk van zelfstandige agenten.

Voor u als klant verandert er momenteel niets. De hele fusieoperatie zal starten in het tweede trimester van 2020, na de goedkeuring door de financiële autoriteiten. Vanaf dan start een periode waar systemen en producten zullen op elkaar worden afgestemd. Hiervoor voorziet men 18 tot 24 maanden. Vanaf medio 2022 zullen we dan wellicht spreken van één fusiebank.

Axa,de grootste verzekeringsgroep ter wereld, neemt een belang van 9,9 % in die nieuwe fusiebank.

Heel deze operatie kadert in een consolidatiegolf in de financiële sector. De fusie zal leiden tot een kostenreductie dankzij schaalvergroting. Met deze fusie ontstaat een grote 100% Belgische bank, een ethische bank die een duurzame winst nastreeft, maar geen winstmaximalisatie.

Wij blijven uw vertrouwde aanspreekpunt, zowel in bank- als in verzekeringszaken.

Terug naar nieuws